Page title

Solid Regnskap - Oslo
  • Gratis oppstart
  • Gratis bytte av regnskapsfører
  • Gratis tilgang til relevante skjemaer
  • Gratis opplæring av regnskapssystemer
  • Gratis en timers analyse

0,00/nok

Solid Regnskap - Bilde av nymotens regnskapssystemer (3D)

Regnskapsførsel og rapportering

Det er viktig å ha optimal struktur i regnskapet, for enklest mulig å kunne hente ut den informasjon du siden ønsker deg.

Solid Regnskap - Bilde av 3D rendering av regnskapssystemer

Gjennomgang og opprettelse av rutiner

Vi hjelper deg med å sette opp rutiner for de ulike arbeids prosesser forbundet med bokholderiet – hvem gjør hva.

Bilde av børs (3D) - Konsernregnskap fra Solid Regnskap - Ditt regnskapbyrå og regnskapsfirma i Oslo

Konsernregnskap

Vi hjelper deg med å tilpasse ”oppsettet” for dine enkeltregnskaper slik at konsolidering kan gjennomføres på en enkel og grei måte.

Bilde av regnskapsfører med iPad som fører årsregnskap - Solid Regnskap As

Årsoppgjør inkl. likningspapirer

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for ulike virksomheter – enten det er enkeltmannsforetak, foreninger eller aksjeselskapet.

Diskusjon rundt bord med lønnsadministrasjon - Solid Regnskap

Lønn/lønnsadministrasjon

Vi foretar alle lønnskjøringer for Dem. Vi også foretar alle inn-/ut-/endrings-meldinger som skal gjøres i arbeidstaker registeret (A-registeret).

Utregning av reiseregninger med kalkulator - Regnskapsfirma Oslo

Reiseregninger

Reiseregninger og utlegg er ofte noe som skaper hodebry for både den ansatte og firma.

Solid Regnskap - Et selskap for alle

Solid Regnskap As er et autorisert regnskapsførereselskap ihht. lov av 01.09.93. Dette innebærer bestemte krav til kompetanse og faglig oppdatering. Som kunde er dette en forsikring om at tjenestene våre holder faglige kvalitetsmål.

Solid Regnskap AS har bred erfaring innen regnskap og andre tjenester fra ulike bransjer og organisasjonsformer. Vi er opptatt av å tilrettelegge regnskapsarbeidet ut fra den enkelte kundes behov, og nær kundekontakt og god service er derfor en forutsetning. Vår målsetting er at kunden skal oppleve Solid Regnskap AS som en ressurs. Våre ansatte skal være mennesker med tillit og bistå kunden etter behov i tillegg til det ordinære regnskapet.

EG Prosjekt AS

Vi har skreddersydd vår behov samtidig som timebruken og kostandene er redusert.

London cityscape with building construction sites in background

Inmentor AS

Vi har skreddersydd regnskapet etter vårt behov. Vi får hjelp med kvalitetskontroll og deler av regnskapet.

Closeup view of magnifying glass looking at financial report

Mirame interjør & designe AS

Med Solid Regnskap opplever vi kvalitet og presisjon. God kommunikasjon og raske tilbakemelding.

Mirame interør og designe

Eureka Kiropraktikk Nesrbu AS

Solid Regnskap AS tar seg av hele regnskapet. Vi bruker tid på det vi er best i.

TA KONTAKT

Send oss gjerne en melding her, og fortell hva vi kan hjelpe deg med.