Om Oss

Solid Regnskap

Solid Regnskap As er et autorisert regnskapsførereselskap ihht. lov av 01.09.93. Dette innebærer bestemte krav til kompetanse og faglig oppdatering. Som kunde er dette en forsikring om at tjenestene våre holder faglige kvalitetsmål.

Solid Regnskap AS har bred erfaring innen regnskap og andre tjenester fra ulike bransjer og organisasjonsformer. Vi er opptatt av å tilrettelegge regnskapsarbeidet ut fra den enkelte kundes behov, og nær kundekontakt og god service er derfor en forutsetning. Vår målsetting er at kunden skal oppleve Solid Regnskap AS som en ressurs. Våre ansatte skal være mennesker med tillit og bistå kunden etter behov i tillegg til det ordinære regnskapet.

Etter vår oppfatning er det viktig å se menneskene i systemet som en ressurs for å løse regnskapsoppgavene. Vi mener at vi er profesjonelle i utnyttelsen av denne, en ressurs mange overser. Vi ønsker å møte våre kunder på kundens arena. Men vi firer ikke på kravet til profesjonalitet eller på de kravene som stilles til oss som regnskapsfører. Vi kan snakkes til, vi kan diskuteres med, og vi er lydhøre. Vi bruker moderne teknologi og har en effektiv og fleksibel organisering som kan tilpasses og gi merverdi for våre kunder.