Andre tjenester

Solid Regnskap - Oslo > Andre tjenester

Rådgivning/rutiner/andre tjenester

For å få gode regnskapsrutiner, er det viktig at bakgrunnen for regnskapet er bra, og tilpasset din bedrift og dine medarbeideres kompetanse.
Vi hjelper til med å lage en strukturert kontoplan, med eventuelle oppdelinger i avdelinger, prosjekter, produkter eller andre ”dimensjoner”. Har du en fornuftig kontoplan med riktige parametre, så vil det siden være lettere og raskere å hente frem den ønskede informasjon bed behov.
Bak rutiner er det ofte tilknyttede prosesser, som for eksempel godkjenninger av fakturaer etc. Da er det viktig at de ulike ansvarsfordelinger er konkretisert i organisasjonen.


Vi tar gjerne også del i diskusjoner omkring optimaliseringer av nøkkeldata (KPI), optimalisering av balanse etc for å kunne maksimere virkningen av disse gjennom målrettede tiltak. Det er også vesentlig å ha oversikt over deler av skatte og avgiftslovgivningen så vel som arbeids regulerende lover og forskrifter, når man skal foreta strategiske valg i bedriften i dag. Vi kan delta i slike diskusjoner for derigjennom å lokalisere og belyse viktige problemstillinger, samt foreslå tiltak/veivalg for å optimalisere slike.


Vi tilbyr også tjenester innen økonomisk ”due-diligence” prosesser. For eksempel ved overtakelse av virksomhet.
Utarbeide dokumenter/rapporter og protokoller for styre og generalforsamling er vi også behjelpelige med.


Aksjonær avtaler kan for mange være særdeles viktige avtaler. Dessverre ser vi ofte at slike lages ut i fra antagelsen om at man alltid forventer å forbli ”venner” – noe som dessverre ofte ikke helt blir utfallet.


Nyetablering/avvikling

Vi utfører all regnskapsfaglige arbeider tilknyttet emnet – inklusiv meldinger til Brønnøysund.
Kort skrevet; ta kontakt om det er noe du lurer på – ofte kan det bli billigst og best.