Årsoppgjør inkl. likningspapirer

Solid Regnskap - Oslo > Årsoppgjør inkl. likningspapirer

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for ulike virksomheter – enten det er enkeltmannsforetak, foreninger eller aksjeselskapet.

Dersom du fører regnskapet selv (egen regi), og kun ønsker hjelp i forbindelse med årsavslutt, så hjelper vi til med den som er ønskelig. Dette kan også omfatte utarbeidelse av nødvendige avstemminger, samt innhenting av bakgrunns informasjon for slike. Vi kan også komme med innspill på rutiner etc., slik at årsavslutningen blir så enkel og oversiktlig som mulig, og at den blir iht. gjeldene lover og regler.

En oversiktlig, korrekt og vel dokumentert årsavslutning, gjør også revisors arbeid enklere. (ved revisorplikt)