Skip to main content
regnskapsbyrå Oslo - regnskapsbyrå i Oslo - regnskap Oslo - regnskap i Oslo - regnskapskontor Oslo - regnskapskontor i Oslo - regnskapsfører Oslo - regnskapsfører i Oslo
regnskapsbyrå Oslo - regnskapsbyrå i Oslo - regnskap Oslo - regnskap i Oslo - regnskapskontor Oslo - regnskapskontor i Oslo - regnskapsfører Oslo - regnskapsfører i Oslo

Årsoppgjør og skattemelding

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for ulike virksomheter – enten det er enkeltmannsforetak, foreninger eller aksjeselskap.

Dersom du fører regnskapet selv (egen regi), og kun ønsker hjelp i forbindelse med årsavslutning, så hjelper vi til med det som er ønskelig. Dette kan også omfatte utarbeidelse av nødvendige avstemninger, samt innhenting av bakgrunnsinformasjon for slike. Vi kan også komme med innspill på rutiner etc., slik at årsavslutningen blir så enkel og oversiktlig som mulig, og at den blir iht. gjeldende lover og regler.

En oversiktlig, korrekt og vel dokumentert årsavslutning gjør også revisors arbeid enklere. (ved revisorplikt)

Kontakt oss