Cetegory: Regnskapnorge

Solid Regnskap - Oslo > Regnskapnorge

Årsregnskapene som blir avvist har ofte sin årsak i manglende vedlegg, notehenvisninger til noter som ikke finnes, uleselige dokumenter og opplysninger om feil enhet…

Med regnskapsføreruttalelsen kan regnskapsfører synliggjøre det kvalitetsarbeidet som ligger til grunn for årsregnskapet.

Skatteetaten melder at mange får feil i skattemeldingen fordi opplysninger om solgte eiendommer ikke er slettet i årsoppgjørssystemet.

Regjeringens mål er modernisering og forenkling av aksjeloven. Regnskap Norge har gitt mange innspill til regelendringene og har på flere punkter blitt hørt.

Den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.

For at medlemmene skal kunne møte de nye kundebehovene tester vi et konsept som skal hjelpe regnskapsbedriftene.

Skatteetaten har laget veilederen som hjelp til å fylle ut skattemeldingen.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en oversikt over hva som kan være mistenkelige forhold som rammes av hvitvaskingsloven.

Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.

Oppdragsdokumentasjonen for regnskapsførere er redusert til fem år. Unntatt er kopi av korrespondanse med kunden om feil og mangler som fortsatt må oppbevares i…