Fagstoff

A-Melding

A-meldingen skal leveres av alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Arbeidsgiveravgift

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift…

AS og skatt

I et aksjeselskap har ingen av eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser….

ENK og skatt

I Norge betaler vi skatt mange forskjellige måter.
Les mer om enkeltmannsforetak og skatt…

Merverdiavgift

Merverdiavgiften er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden…

Nyheter

Her må vi finne på noe smart som kan stå. Her må vi finne på noe smart som kan stå….

Nyttige linker

Her kan du se nyttige linker som har med regnskap å gjøre. Klikk for å lese mer…

Skatt i Norge

Vi betaler skatt av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd osv….

AS eller annet

Hvilken selskapsform skal man velge når man etablerer en bedrift?