Skip to main content
A-Melding

A-meldingen skal leveres av alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Arbeidsgiveravgift

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift.

Aksjeselskap

I et aksjeselskap har ingen av eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Enkeltpersonsforetak

I Norge betaler vi skatt på mange forskjellige måter.
Les mer om enkeltmannsforetak og skatt.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden.

AS eller annet

Hvilken selskapsform skal man velge når man etablerer en bedrift?

Nyttige linker

Her kan du se nyttige linker som har med regnskap å gjøre. Klikk for å lese mer.

Skatt og skattemelding

Vi betaler skatt av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd osv.