Autorisert Regnskapsfører i Oslo

A-Melding

A-meldingen skal leveres av alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Arbeidsgiveravgift

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift…

Aksjeselskap

I et aksjeselskap har ingen av eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser….

Enkeltmannsforetak

I Norge betaler vi skatt mange forskjellige måter.
Les mer om enkeltmannsforetak og skatt…

Merverdiavgift

Merverdiavgiften er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden…

Nyheter

Se nyheter fra Regnskap Norge og Skattetaten…

Nyttige linker

Her kan du se nyttige linker som har med regnskap å gjøre. Klikk for å lese mer…

Skatt og skattemelding

Vi betaler skatt av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd osv….

AS eller annet

Hvilken selskapsform skal man velge når man etablerer en bedrift?