Fagstoff

A-Melding

A-meldingen skal leveres av alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Arbeidsgiveravgift

Betaler du ut lønn eller annet vederlag for noens arbeidsinnsats, skal du betale arbeidsgiveravgift…

AS og skatt

I et aksjeselskap har ingen av eierne personlig ansvar for selskapets forpliktelser….

ENK og skatt

I Norge betaler vi skatt mange forskjellige måter.
Les mer om enkeltmannsforetak og skatt…

Merverdiavgift

Merverdiavgiften er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden…

Nyheter

Se nyheter fra Regnskap Norge og Skattetaten…

Nyttige linker

Her kan du se nyttige linker som har med regnskap å gjøre. Klikk for å lese mer…

Skatt i Norge

Vi betaler skatt av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd osv….

AS eller annet

Hvilken selskapsform skal man velge når man etablerer en bedrift?