Skip to main content

A-MELDING

Om a-meldingen

A-meldingen skal leveres av alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Hva er a-meldingen?

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. Etter du har sendt a-meldingen får du en tilbakemelding, og du må korrigere eventuelle feil eller mangler. Enkeltmannsforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

A-meldingen har erstattet følgende skjemaer/oppgaver:

  1. Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
  3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)

Merk at tidligere LTO-koder 401 og 926 innrapporteres som egne ordninger.

A-meldingen sendes elektronisk minst en gang i måneden

A-meldingen sendes gjennom lønnssystem, regnskapsfører, eller direkte registrering i Altinn. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Eksempel:

  1. For lønn som utbetales 20. mars er rapporteringsfristen 5. april. Det spiller ingen rolle om det er lønn for mars eller etterskuddsbetalt lønn for februar. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.
  2. For lønn som betales ut 2. april er rapporteringsfristen 5. mai. Det spiller ingen rolle om det er lønn for april eller etterskuddsbetalt lønn for mars. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.