Skip to main content

SKATT I NORGE - LITT OM SKATTESYSTEMET

I Norge betaler vi skatt på mange forskjellige måter.

Vi betaler skatt av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd osv., såkalt inntektsskatt. I tillegg betaler vi også skatt av formue. Inntekts- og formuesskatt er de direkte skattene.

Merverdiavgift

I tillegg har vi merverdiavgiften som er en indirekte skatt. Dette er en skatt vi betaler når vi kjøper varer og tjenester. Du har sikkert lagt merke til at når du kjøper varer, står det på kvitteringen at 25 prosent av salgssummen er merverdiavgift (inkl MVA). Dette betyr at en del av det du betaler for varen betaler butikken videre til staten.

Vi kaller det svart omsetning når butikken lar være å betale merverdiavgiften videre til staten. Ved å be om at kjøpesummen blir slått på kassa og be om kvittering, kan du bidra til at virksomheter du handler hos betaler pengene videre til staten.

Hvorfor betaler vi skatt?

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus.

Vi som bor i Norge har alle glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Dette koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Dette gjør vi ved å betale skatt.

Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det.

Mer om inntektsskatt

Penger du tjener på en heltidsjobb eller en deltidsjobb skal du betale skatte av. Hvor mye du skal betale kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp (fribeløp) i året betaler du ikke skatt.

De som tjener lite skal betale lite skatt og de som tjener mye skal betale mye skatt.

Skattemelding

Det er skattekontoret som regner ut hva du skal betale i skatt. Det kan de ikke gjøre før de vet hvor mye du har tjent. Skattekontoret får beskjed fra din arbeidsgiver hvor mye du har tjent i det året som har gått. Så sender skattekontoret en forhåndsutfylt skattemelding til deg og ber deg bekrefte at opplysningene om inntekter og fradag mv. er riktige, eventuelt korrigere opplysningene. Trenger du mer informasjon, kan du lese veiledning til skattemeldingen.

Du kan levere skattemeldingen over internett. Har du ingen endringer eller tillegg, trenger du ikke levere.

Skatteoppgjør

Når skattekontoret har behandlet skattemeldingen din får du tilsendt skatteoppgjøret. Har du noe til gode, får du overført det til din bankkonto. Har du betalt for lite skatt, må du betale restskatt.

Når skatteoppgjøret kommer, ser du om du har betalt for lite eller for mye.

Skattekort

Når du skal ha en jobb, så må du ha et skattekort. Tjener du under et visst beløp, får du frikort og betaler ikke skatt. Tjener du over fribeløpet må du ha et vanlig skattekort. Har du norsk fødselsnummer kan du bestille frikort og vanlig skattekort på skatteetaten.no.

Har du ikke norsk fødselsnummer, må du møte opp på skattekontoret og vise frem pass eller annen legitimasjon som er godkjent, før du kan få et skattekort. Er du borger i et land utenfor EU/EØS/EFTA, må du også ta med oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide. Har du allerede vært på skattekontoret og legitimert deg og du har fått et D-nummer, kan du søke om skattekort på skatteetaten.no.

Det kan være vanskelig å skulle betale hele skattebeløpet på en gang, derfor har vi i Norge en ordning der du betaler inn en del av hver eneste lønning til skatteoppkreveren, dvs. det er arbeidsgiver som gjør det for deg. Alt du trenger å gjøre er å bestille et skattekort. Skattekortet er elektronisk. Det betyr at din arbeidsgiver henter skattekortet ditt direkte fra Skatteetaten. Du får informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiveren din.

Pass på at du får lønnsslipp fra arbeidsgiver hver gang du får lønn. Den er din kvittering på at arbeidsgiver har trukket en del av lønnen din i skatt.