Skip to main content

Skreddersy ditt behov

Gjennomgang og opprettelse av rutiner

Vi hjelper deg med å sette opp rutiner for de ulike arbeids prosesser forbundet med bokholderiet – hvem gjør hva. Likeledes hjelper vi til med hvordan man best kan tilpasse regnskapet til din virksomhet og dine ønsker. Det være seg etablering av hensiktsmessige konti/underkonti – prosjekter/tiltak (ev oppdeling i produkter/avdelinger – mange muligheter)

Gjennomgang og tilpassning av optimal kontoplan

Samt alle tilleggs dimensjoner (avdeling, prosjekt, produkt, emner etc.)

Dokumentflyt

(status / endringer / mottak / attestasjon / oppbevaring)

Ansvars fordelinger og rutiner

For optimal effektivitet

Rapportering

(ulike typer/frekvens etc.)

Budsjettering/Prognoser
Simuleringer

(hva hvis så eller så skjer)

Alltid tilgjengelig

Skal du eller flere personer skal godkjenne fakturaer/reiseregninger eller lignende (da flere og flere i dag benytter seg av elektronisk faktura utsendelser), så håndterer vårt regnskapssystem dette på en veldig enkel måte og du har hele tiden full oversikt over hvor fakturaen(eller andre bilag) til enhver tid befinner seg. Gjøres fra PC eller smart-phone.
Du kan selv hente frem de rapporter eller oversikter du selv måtte ønske – når som helst – via PC eller smart-phone.
Vi hjelper til med å etablere budsjetter og prognoser. Prognosene baserer seg på ferske regnskapstall og gjeldene budsjett tall for gjenværende budsjett periode.
Kontakt oss