A-ordningen viktigste kontrollvirkemiddel mot trygdesvindel i 2016