Om den nye rollen, en bransje i endring og en hånd å holde i