Omsetning av Bitcoin er en mva-unntatt finansiell tjeneste