Skogbruk - registrering i Merverdiavgiftsregisteret