Finanstilsynets rapport fra det dokumentbaserte tilsynet 2016 er publisert