Oppdragsdokumentasjonen har fått halvert oppbevaringstid