Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai