Fristen for å levere oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" nærmer seg