Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere ytelser som mottas fra tredjepart