Slik sikrer du at kundene ikke blir ilagt tvangsmulkt