Usikker på om dine kunder kan ha fått varsel om tvangsmulkt?