Skip to main content
regnskapsbyrå Oslo - regnskapsbyrå i Oslo - regnskap Oslo - regnskap i Oslo - regnskapskontor Oslo - regnskapskontor i Oslo - regnskapsfører Oslo - regnskapsfører i Oslo
regnskapsbyrå Oslo - regnskapsbyrå i Oslo - regnskap Oslo - regnskap i Oslo - regnskapskontor Oslo - regnskapskontor i Oslo - regnskapsfører Oslo - regnskapsfører i Oslo

Foretak og regnskap

Skal du starte eller driver du et foretak?

I så fall må du på ett eller annet vis forholde deg til regnskap. Mange opplever dette som en utfordring og ser så til andre for å få hjelp. Her kommer en autorisert regnskapsfører inn i bildet. Som du kanskje vet kan man føre regnskapet sitt på egenhånd, men hvis man engasjerer en regnskapsfører til å ta seg av dette, så er man sikker på at alt blir gjort riktig, og man får frigjort mye tid til annen jobb!

Regnskapsbyrå, hva er det?

regnskapsbyrå Oslo - regnskapsbyrå i Oslo - regnskap Oslo - regnskap i Oslo - regnskapskontor Oslo - regnskapskontor i Oslo - regnskapsfører Oslo - regnskapsfører i Oslo
Et regnskapsbyrå er kort oppsummert et firma som utfører regnskapstjenester for andre foretak og firma. Regnskapsbyrået må også være godkjent og autorisert av finanstilsynet for å utføre slike tjenester for andre. Dette krever at daglig leder av regnskapsbyrået er autorisert regnskapsfører.
I Oslo finnes det mange forskjellige regnskapsbyråer. Hvilke regnskapstjenester har ditt foretak behov for? Hvilke løsning passer dere best? Dette blir viktige spørsmål når dere nå skal velge et regnskapsbyrå.
regnskapsbyrå Oslo - regnskapsbyrå i Oslo - regnskap Oslo - regnskap i Oslo - regnskapskontor Oslo - regnskapskontor i Oslo - regnskapsfører Oslo - regnskapsfører i Oslo

Hvorfor engasjere en autorisert regnskapsfører?

En ulempe ved det å føre regnskapet sitt selv er at man da selv blir nødt til å holde seg oppdatert på både lover og retningslinjer. En profesjonell regnskapsfører har informasjon om hvilke dokumentasjon man har behov for og hvilke fradrag man kan kreve. Det går fort mye tid hvis man selv skal sette seg inn i dette.

En annen viktig fordel ved det å la en regnskapsfører ta seg av regnskapet ditt er at du da frigjør mye tid som du ellers ville brukt på regnskapet til å utføre mer betalt arbeid. Det kan med andre ord være lønnsomt å la en autorisert regnskapsfører ta seg av denne oppgaven.

Kontakt oss

Hvordan velge riktig regnskapsfører?

For å kunne kalle seg en autorisert regnskapsfører i Norge og for å kunne yte regnskapstjenester for andre, er man nødt til å bli godkjent av finanstilsynet. Denne godkjennelsen krever blant annet at man følger retningslinjer til utdanning og praksistid.

Forskjellige foretak har forskjellige behov når det kommer til føring av regnskap, så utover de grunnleggende kravene til regnskapsførere, så er det viktig at du finner en regnskapsfører som tilbyr en løsning som passer til ditt foretak og dine behov.

Noen tilbyr tjenester som lar deg sende inn dokumentasjon og hvor regnskapsfører gjør resten av jobben. Andre tilbyr nettbaserte løsninger der du selv får mer kontroll og kan legge inn dokumentasjon selv. Noen tilbyr også andre tjenester som gjennomgang og oppsett av forskjellige rutiner, Årsoppgjør osv.

Hvis du heller vil bruke tid på å tjene flere penger i stedet for å føre allerede tjente penger i regnskapet, kan du vurdere å få hjelp med regnskapet av en profesjonell, autorisert regnskapsfører.