Skip to main content

Få hjelp med konsernregnskap

Konsernregnskap

Vi hjelper deg med å tilpasse ”oppsettet” for dine enkeltregnskaper slik at konsolidering kan gjennomføres på en enkel og grei måte.
Vi definerer alle interne konti, slik at elimineringer blir mest mulig oversiktlige. Eventuelle rutine endringer i berørte selskaper tilpasses ved behov.
Ofte inngår utlandske selskaper i konsernet. Dette stiller krav til valutahåndteringen i konsern regnskapet. Vi hjelper til med rutiner og kontoplan konstruksjoner slik at dette forløper så enkelt og robust som mulig.
Du skal kontinuerlig kunne kjøre rapporter på enkeltselskaps nivå, samt grupper av selskaper og konsernnivå.
Kontakt oss

Vi hjelper deg å få oversikt

 Vi kan utarbeide konsolidert regnskap for dine selskaper, slik at du får en helhetlig og sammenstillet oversikt over din økonomiske virksomhet.
  • Basert på eksterne rapporter eller vår interne regnskapsførsel for selskapene – alle eller enkeltvis
  • Valuta håndtering ved multinasjonalt konsern
  • Bistå som rådgiver ved implementering av automatisk konsern konsolidering (uavhengig av enkelt regnskapers datasystem)