Skip to main content

Lønn/lønnsadministrasjon

Vi foretar alle lønnskjøringer for Dem. Vi foretar også alle inn-/ut-/endrings-meldinger som skal gjøres i arbeidstakerregisteret (A-registeret).
Vi holder oversikt over sykemeldinger og avregninger, samt refusjoner mot offentlig myndighet som oppstår under årets gang.
Alle terminoppgaver etc. trenger du heller ikke tenke på.
Lønn er et eget kompetanseområde med mange regelendringer og nye satser. For de som bare jobber delvis med lønnsområdet kan det være svært krevende å holde seg løpende oppdatert.
Du kan når som helst ta ut de oversikter som ønskes – på fil, skjerm eller papir.
Kontakt oss