Skip to main content

Din autoriserte regnskapsfører i Oslo

Regnskapsførsel og bokføring

Det er viktig å ha optimal struktur i regnskapet, for enklest mulig å kunne hente ut den informasjon du siden ønsker deg. Dette er en av våre viktigste tjenester.

Regnskap er mer enn en historisk sammenstilling av inntekter og kostnader. Regnskapet skal også kunne gi grunnlag for å være et dynamisk styrings instrument for dine beslutninger/valg. Det er viktig å ha optimal struktur i regnskapet, for enklest mulig å kunne hente ut den informasjon du siden ønsker deg. (Avdeling/prosjekt/produkt etc.) Derfor er det viktig å tenke igjennom dine nåværende og kommende regnskapsmessige behov.

Vi kan utføre regnskapsførselen etter dine ønsker. Det være seg at du leverer bilag i papirform eller i elektronisk form, eller kombinasjon av begge. Med elektronisk menes enten via mail, bilde eller EHF format. Vi foretar løpende avstemminger og kvalitets sikrer regnskapet ditt. Løpende rapportering til myndigheter (for eksempel mva, arb.avgift etc). Vi gjør deg også oppmerksom på lovendringer etc.

Kontakt oss