Våre skreddersydde regnskapstjenester

Regnskapsførsel og rapportering

Det er viktig å ha optimal struktur i regnskapet, for enklest mulig å kunne hente ut den informasjon du siden ønsker deg.

Gjennomgang og opprettelse av rutiner

Vi hjelper deg med å sette opp rutiner for de ulike arbeids prosesser forbundet med bokholderiet – hvem gjør hva.

Konsernregnskap

Vi hjelper deg med å tilpasse ”oppsettet” for dine enkeltregnskaper slik at konsolidering kan gjennomføres på en enkel og grei måte.

Årsoppgjør inkl. likningspapirer

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for ulike virksomheter – enten det er enkeltmannsforetak, foreninger eller aksjeselskapet.

Lønn/lønnsadministrasjon

Vi foretar alle lønnskjøringer for Dem. Vi også foretar alle inn-/ut-/endrings-meldinger som skal gjøres i arbeidstaker registeret (A-registeret).

Reiseregninger

Reiseregninger og utlegg er ofte noe som skaper hodebry for både den ansatte og firma.

Andre tjenester

For å få gode regnskapsrutiner, er det viktig at bakgrunnen for regnskapet er bra, og tilpasset din bedrift og dine medarbeideres kompetanse.