Reiseregninger

Solid Regnskap - Oslo > Tjenester > Reiseregninger

Reiseregninger og utlegg er ofte noe som skaper hodebry for både den ansatte og firma. Kvitteringer og annen dokumentasjon for kostnader/utlegg kan ofte mangle, ofte fordi slike er mistet etc. Dette skaper som regel noe irritasjon og ekstra bruk av tid for de involverte. Kostnader uten dokumentasjon er som kjent ikke fradrags berettiget, så påpasselighet og disiplin er viktige momenter.

Med dagens bruk av forskjellige ”apper” for smart telefoner er ikke dette lenger et reelt problem. Med ytterst få tastetrykk (ofte kun 2-4) på den ansattes telefon, så har man tatt kopi (bilde) av utlegget og sendt det inn til regnskapssystemet (via mail). Der legges det inn i den ansattes ”postboks” for videre behandling. Ofte for å sammenflettes med andre kvitteringer/dokumenter som så utgjør en komplett reiseregning.

Den ansatte slipper også å kjenne til regelverk, tariffer og takster da dette allerede er etablerte data i regnskaps modulen.