Skip to main content

NYTTIGE LINKER

AltInn
AltInn er fra desember 2003 en felles internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet til det offentlige.

Lovdata
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.

Proff.no
Oversikt over selskapsresultater samt person relasjoner innen selskapsorganer.

Stortinget
Alt som skjer på Stortinget. Saker til behandling, spørretimen etc.

Regjeringen og departementene
Felles informasjonstjeneste for regjeringen og departementene.

Finansdepartementet
Skatter, avgifter, lovforslag, prinsipputtalelser, fortolkninger.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
Med blant annet Statens reiseregulativ og Statens lønnsregulativ og personalhåndbok.

Skatteetaten
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, håndbøker og andre publikasjoner.

Finanstilsynet
Blant annet informasjon om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

Brønnøysundregistrene
Informasjon om skjemaplikter, foretaksopplysninger, heftelser, blanketter, priser mm. Gir også generell orientering om regnskap, skatt, valg av selskapsform osv.

hvitvasking.no
Et felles nettsted fra Økokrim og Finanstilsynet, ment som en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven og andre interesserte i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Les om hvordan rapportere.

Norsk Regnskapsstiftelse
Står bak norske regnskapsstandarder. Standardene kan lastes ned fra nettstedet, som f eks NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

NAV
Arbeids- og velferdsordninger

Statistisk Sentralbyrå
All offentlig statistikk samt konsumprisindeksen og prisstigninger

Norge.no
En offentlig portal som skal hjelpe brukerne å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Diverse

Norges Bank
Blant annet valutakurser, finansielle ord og uttrykk, mv.

Oslo Børs
Børskurser, indekser, statistikk mm.

Forbrukerrådet
Sjekkliste ved boligkjøp, kjøps- og leiekontrakter bolig, andre kontrakter.

Domstolene
Domstolenes felles informasjonsside, med lenker/søkefunksjon til domstoler lokalt.

Startsiden
Tilgang til flere brukbare søkemotorer, samt en rekke andre lenker til alt mellom himmel og jord.

Momondo
Meget bra portal for flyreiser og hotell bestillinger

Trivago
Portal for hotell bestillinger. Sammenligner priser fra andre portaler. Meget bra

Tripadvisor
Meget bra reiseportal – hoteller, spisesteder, fly etc.

Tollvesenet
Regler om toll og avgift, tollsatser, omregningskurser, småbåtregisteret.

Finansportalen
Finansportalen.no gir oversikt over bank, sparing og forsikring med 150 banker og 20 forsikringsselskaper som bidragsytere.